Huisreglement Pardoes

Algemene huisregels

 • Geldige legitimatie verplicht. (rijbewijs, paspoort, identiteitsbewijs)
 • Alle aanwijzingen van medewerkers en security van de locatie, die verband houden met de huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
 • Je wordt geacht mee te werken aan controle op wapen- en drugsbezit, onderzoek in kleding en tassen kan bij twijfel worden toegepast.
 • Het gebruik van de garderobe is voor iedereen verplicht.
 • Gevonden voorwerpen dien je bij de bar in te leveren.
 • Er kunnen foto’s/video opnames gemaakt worden voor commerciële doeleinden, bij betreden van het pand stem je hier stilzwijgend mee in.
 • Er worden video opnames gemaakt voor de veiligheid van iedereen, bij het betreden van het pand stem je hier stilzwijgend mee in.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan.
 • Eventuele toegebrachte schade aan eigendommen van Pardoes en/of samenwerkende partijen, wordt op de veroorzaker gevorderd.
 • Gekochte munten kunnen niet worden omgeruild voor geld.

Het is verboden om:

 • In het pand te roken.
 • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens of andere voorwerpen, die als wapens gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
 • Diefstal of vernielingen te plegen.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Discriminerende opmerkingen te maken of discriminerende handelingen te verrichten of het dragen van discriminerende symbolen.
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 • Beledigingen te uiten.
 • Om te spelen en gokken om geld.

Het is niet toegestaan om:

 • Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Alcohol te nuttigen onder de 18 jaar.
 • Glaswerk en glazen mee naar buiten te nemen.
 • Overlast te veroorzaken in de directe omgeving van het jongerencentrum.
 • De toegang kan geweigerd worden wanneer je:
  • Aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs bent.
  • Als je de toegang eerder is ontzegd.
  • Niet meewerkt aan controle op wapens en drugs.
  • Je niet in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs.
  • Je een horeca verbod hebt.

Bij het plegen van misdrijven:

 • Word je aangehouden en wordt relevante goederen in beslag genomen.
 • Word je direct over gedragen aan de politie.
 • Doen wij aangifte of dienen een klacht in.
 • Bij het niet naleven van de huisregels:
  • Word je uit het jongerencentrum verwijderd en zal je mogelijk de toegang tot het jongerencentrum ontzegd worden.
  • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

Tot slot

Wij proberen het voor jullie en ons zo leuk mogelijk te houden. Houd het zelf ook gezellig, dan maken we er samen een mooie avond van!